Spelregels

Deze spelregels zijn exclusief voor de deelnemers aan de events van Just a date.

 • De kosten van onze events zijn afhankelijk van de samenstelling van het event en dienen te worden voldaan bij inschrijving via de website.
 • Eventuele extra individuele kosten dienen direct op de locatie van het event door de betreffende deelnemer te worden voldaan, tenzij vooraf anders overeengekomen.
 • De aanbiedingen op de website van Just a date zijn volledig vrijblijvend.
 • Alle kosten zoals vermeld op deze website zijn inclusief btw.
 • Je inschrijving voor een event is pas definitief na ontvangst van je volledig ingevulde aanmelding en succesvolle betaling op een door Just a date aangewezen bankrekening.
 • Na inschrijving ontvang je van ons een bevestiging op het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij je aanmelding.
 • Wij verwachten dat je je echte voor- en achternaam gebruikt bij je inschrijving. Inschrijvingen kunnen door ons worden gecontroleerd.
 • Wij behouden ons het recht voor een event te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen, onvoorziene omstandigheden, wanneer wij de veiligheid van deelnemers niet kunnen garanderen of wanneer wij maatregelen van de overheid moeten opvolgen. Bij annulering van een event door Just a date storten wij je betaling van de inschrijfkosten voor het betreffende event direct terug op de rekening waarmee is betaald.
 • Wij proberen onze events zo goed als mogelijk te omschrijven op de website van Just a date, maar wij kunnen niet garanderen dat het event precies overeenkomt met hetgeen staat beschreven.
 • Wij behouden ons het recht voor je inschrijving zonder opgave van reden te weigeren, ofwel om je, ter controle van de inschrijving, om nadere (identificatie)gegevens te vragen. Na weigering storten wij je betaling direct terug op de rekening waarmee is betaald.
 • Er kan geen (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden van kosten voor je niet tijdig geannuleerde inschrijving aan events.
 • Kosteloze annulering van je inschrijving aan een event kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het desbetreffende event, tenzij in de uitnodiging/bevestiging anders staat vermeld. Wij storten je betaling direct terug op de rekening waarmee is betaald.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het betreffende event kunnen wij geen volledige terugbetaling garanderen. Wij verzoeken je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen bij eventuele annulering binnen deze 14 dagen, zodat we kunnen kijken of iemand anders in jouw plaats kan gaan. Mochten wij iemand anders vinden, krijg je alsnog je geld terug.
 • Onze events zijn uitsluitend toegankelijk voor diegenen die van ons een bevestiging hebben ontvangen. Je inschrijving is persoonsgebonden en zonder overleg met ons niet overdraagbaar.
 • Voor events kunnen wij derden en/of tussenpersonen inschakelen.
 • Wij behouden ons het recht voor je de (verdere) toegang tot het event zonder opgave van reden te ontzeggen, ofwel om je, ter controle, voorafgaand aan het event te identificeren. Na weigering storten wij je betaling direct terug op de rekening waarmee is betaald.
 • Wij gaan uiterst zorgvuldig om met je privacy. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, zie de privacyverklaring.
 • Tijdens sommige events kunnen door Just a date foto's en/of video-opnames worden gemaakt. Wij proberen te voorkomen dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht op deze foto’s en/of video-opnames. Wanneer beeldmateriaal wordt gemaakt waarop deelnemers aan events bewust herkenbaar in beeld worden gebracht, wordt hiervoor toestemming gevraagd aan de betreffende deelnemers. Op dat moment wordt ook toestemming gevraagd voor het eventueel publiceren van dit beeldmateriaal op onze website, in onze nieuwsbrief en/of op social media.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto's en/of video-opnames die door deelnemers of derden worden gemaakt tijdens onze events. Wel verzoeken wij deze deelnemers of derden het beeldmateriaal niet te publiceren wanneer hierop andere deelnemers aan events herkenbaar in beeld komen, tenzij de deelnemers hiervoor toestemming hebben gegeven.
 • Wij kunnen helaas geen garantie bieden op het vinden van een partner/vriend(in).
 • Wij sluiten alle aansprakelijk uit voor directe of indirecte schade van de deelnemer. Je deelname aan events is volledig voor eigen risico.
 • Deze spelregels maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen de deelnemer en Just a date. Deze spelregels zijn de deelnemer voor de inschrijving aan een event ter hand gesteld. Door zich in te schrijven voor een event verklaart de deelnemer deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
 • Op alle overeenkomsten met Just a date is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht.


Volg ons op social media

En blijf op de hoogte van al onze activiteiten